δημοτικό σχολείο

Δημοτικό σχολείο

Μιλώντας λοιπόν στο παιδί για το Δημοτικό σχολείο πριν ακόμα ξεκινήσει, το βοηθάμε να σχηματίσει την πρώτη εντύπωση και να προετοιμαστεί ψυχολογικά για τις μεγάλες αλλαγές. Πώς όμως το κάνουμε αυτό; Τι θέλουμε πραγματικά να μείνει στο μυαλό του μετά από κάθε συζήτηση; Πώς θα θέλαμε να σκέφτεται για το σχολείο; Το δημοτικό σχολείο φέρνει το παιδί μπροστά σε μια …

Συνδυάζοντας υποχρεώσεις και ανάγκες

Όταν ξεκινά το δημοτικό σχολείο, το μικρό παιδί βλέπει για πρώτη φορά το σχολείο να εισβάλλει κατά κάποιο τρόπο και στο σπίτι του, αφού υπαγορεύει κανόνες και καθήκοντα, του αναθέτει δουλειά… Για να μπορέσει επομένως το παιδί να συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα της ζωής του μαθητή και να προσαρμοστεί στα καθήκοντα του σχολείου, είναι ανάγκη να το βοηθήσουμε… Κυρίως, η …