Πού απευθύνεται

To βιβλίο αυτό απευθύνεται στους ανθρώπους εκείνους που θέλουν μετά από σοβαρή σκέψη και συνειδητή απόφαση να ξεκινήσουν τη διαδρομή τους σε έναν καινούριο δρόμο. Το δρόμο της οικογένειας.

 

Απευθύνεται στους γονείς που πιστεύουν ότι η σωστή διαπαιδαγώγηση αποτελεί έργο ανεκτίμητης σημασίας για το παιδί. Ότι διαπλά¬θει και διαμορφώνει την ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσωπικό¬τητα του παιδιού.

 

Απευθύνεται στους γονείς που τα παιδιά τους ξεκινούν το πρώτο τους σχολείο· το νηπιαγωγείο. Σε αυτούς που θέλουν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους ώστε να προσαρμοστούν όσο το δυνατό καλύτερα σε αυτή την αλλαγή.

 

Απευθύνεται στους γονείς που τα παιδιά τους ξεκινούν τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Σε αυτούς που νιώθουν ότι τα παιδιά τους κάνουν τη σημαντικότερη μετάβαση στον κόσμο της οργανωμένης εργασίας και μάθησης και θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω για την εκπαίδευσή τους κατά τη διάρκεια της μαθητικής τους διαδρομής.

 

Απευθύνεται στους γονείς που το παιδί τους περνά στην επόμενη μαθητική βαθμίδα που είναι το γυμνάσιο. Σε αυτούς που παρακολουθούν και συμβάλλουν στην ωριμότητα του παιδιού ώστε να αντεπεξέλθει στις μεγαλύτερες απαιτήσεις του νέου σχολείου.

 

Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν να μεγαλώσουν ψυχικά υγιή παιδιά. Σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα παιδιά τους να είναι ανεξάρτητα και δυνατά ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε δυσκολία στα ζητήματα που τα απασχολούν.

 

Απευθύνεται στους γονείς που παρακολουθούν τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών τους σύμφωνα με την ηλικία τους και προβληματίζονται όταν διαπιστώνουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, τις οποίες θέλουν να αποκαταστήσουν.

 

Απευθύνεται τέλος στους γονείς εκείνους που διερωτώνται συνεχώς για το τι παραπάνω μπορούν να κάνουν για τη σωστή διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των παιδιών τους.