Περιεχόμενα

Ο ρόλος της οικογένειας στην αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Γ. Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος

α. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
Διάγνωση της ΔΕΠ-Υ
Αιτίες της εμφάνισης του συνδρόμου της ΔΕΠ-Υ
1. Γενετικές
2. Νευρολογικές οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου
3. Οικογενειακές – Κοινωνικές – Περιβαλλοντικές

Πώς αντιμετωπίζεται η ΔΕΠ-Υ
Tι πρέπει να κάνουν οι γονείς
β. Επιθετική συμπεριφορά
Οικογενειακός παράγοντας
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Τηλεθέαση
Συνομήλικοι
Εκπαίδευση γονέων για την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς
Θυματοποίηση-εκφοβισμός (Η άλλη πλευρά)
γ. Σχολική φοβία – Άγχος
δ. Παιδική δειλία, συστολή, ντροπαλότητα, εσωστρέφεια, μοναχικότητα
Ποιοι παράγοντες συντελούν γενικά στη διατήρηση της δειλίας στα παιδιά;
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς;
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)

Βιώματα και ασυνείδητο

Επίλογος

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιογραφικά συγγραφέων

Σελίδα: 1 2 3 4