Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας

Παιδικές φιλίες – Ομάδες συνομηλίκων
Ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη συμπεριφορά από την πλευρά των γονέων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Καλοκαιρινές διακοπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση
Η στάση των γονιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο

Πότε μια προβληματική συμπεριφορά είναι σοβαρή
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς
Νοητική υστέρηση
Τι είναι νοημοσύνη;
Η νοημοσύνη και η μέτρησή της
Νοημοσύνη, κληρονομικότητα και περιβάλλον
Ανάπτυξη της νοημοσύνης και ηλικία
Εκπαίδευση των παιδιών με νοητική υστέρηση
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Α. Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης

α. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (του λόγου)
β. Ειδική διαταραχή της άρθρωσης
1. Φωνητική διαταραχή
2. Τραυλισμός

γ. Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας (του λόγου)
δ. Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας (του λόγου)

Β. Μαθησιακές δυσκολίες – Eιδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων

α. Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (αναπτυξιακή δυσλεξία)
β. Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού
γ. Διαταραχή της γραπτής έκφρασης (δυσορθογραφία, δυσγραφία)
δ. Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (δυσαριθμησία)
ε. Μεικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων
στ. Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας
ζ. Μεικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
η. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
θ. Αυτισμός της παιδικής ηλικίας

Σελίδα: 1 2 3 4