Περιεχόμενα

Πώς περνά η μέρα στο νηπιαγωγείο
Ολοήμερο νηπιαγωγείο
Τι προσφέρει το νηπιαγωγείο στο παιδί;
Πώς γίνεται αυτό; Με το παιχνίδι
Είδη παιχνιδιών
Γονείς, παιδί και παιχνίδι
Συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας
Συμμετοχή των γονέων στην υγιεινή των παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο
Πώς προετοιμάζει το νηπιαγωγείο τα παιδιά για την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο;
Πώς συμβάλλουν οι γονείς στην ομαλή μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Δημοτικό σχολείο

Οι πρώτες εντυπώσεις Το δημοτικό σχολείο ξεκινά
Ο νέος μαθητής του δημοτικού σχολείου
Πώς οι γονείς μπορούν να έρθουν πιο κοντά στο σχολείο
Η πρώτη επαφή των γονέων με το σχολείο
Συνεργασία, η μαγική λέξη
Πώς περνάμε θετικά μηνύματα στο παιδί για τη σπουδαιότητα του σχολείου
Τι είναι η μάθηση και πώς γίνεται;
Για ποιο λόγο μαθαίνει το παιδί;
Τι δυσκολεύει τη μάθηση;
Ακολουθώντας τους κανόνες της σχολικής ζωής
Η καθημερινότητα στην πράξη: Πώς περνάει η μέρα στο δημοτικό;
Συνδυάζοντας υποχρεώσεις και ανάγκες
Η δουλειά του μαθητή είναι σκληρή…
Η οργάνωση της μελέτης στο σπίτι
Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται το διάβασμα;
Πότε και πώς εμποδίζουμε τη σωστή μελέτη του παιδιού;
Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;
Πώς καταλαβαίνουμε ότι το παιδί έχει δημιουργική σκέψη;
Ανάπτυξη της μνήμης και μνημονικές τεχνικές
Μνημονικές τεχνικές και στρατηγικές στην πράξη
α. Τεχνικές για την απομνημόνευση των θεωρητικών μαθημάτων (π.χ. Ιστορία, Θρησκευτικά)
β. Τεχνικές για την εκμάθηση της ορθογραφίας
γ. Τεχνικές για την εκμάθηση της προπαίδειας
Ιδέες για εξάσκηση

Bοήθεια στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού
Ο Πληροφορικός Γραμματισμός στο δημοτικό (Η/Υ)
Η βαθμολογία και η αξιολόγηση στο δημοτικό σχολείο
Σχέση γονέων και εκπαιδευτικών

Σελίδα: 1 2 3 4